خوش آمدید

بزرگترین مجتمع فرآوری روده طبیعی گاوی و گوسفندی در ایران

دارای کد بهداشتی از اتحادیه اروپا به شماره 72033
* استاندارد بین المللی HACCP مواد غذایی

* بزرگترین صادرکننده روده طبیعی گاوی و گوسفندی در ایران طی سال های 84و85و86
* صادر کننده برتر سال  88
* صادرکننده نمونه سال 89