محصولات

محصولات:

محصولات این شرکت در قسمت گوسفندی به لحاظ کالیبری از 18-16 میلیمتر تا 30-28 میلیمتر از لحاظ کیفیت در 3 درجه A و B و C تقسیم بندی می شود. هنگ های آماده به صورت نمک سوده و یا تیوب زده در این قسمت قابل عرضه می باشد.
در قسمت گاوی نیز به لحاظ کالیبری از 35-32 میلیمتر تا 50 میلیمتر و از لحاظ کیفیت در 2 درجه A و B تقسیم بندی می شود. هنگ های گاوی به صورت نمک سود شده و خشک شده قابل عرضه میباشد.

مراحل فرآوری :

قسمت باز کردن :

در این قسمت هر دسته روده 100 یا 50 تایی که از 10 دسته کوچکتر 5 یا 10 تایی تشکیل شده اند باز شده و موانع عبور آب و گره های احتمالی برطرف شده و به صورت کپه آماده سورت می شوند.

ادامه مطلب …

قسمت سورت:

سورتچی های زبده شرکت روده ها را از لحاظ کالیبر در قسمت گوسفندی از 18/16 تا 30/28 میلیمتر و در قسمت گاوی از 32-30 تا 50 میلیمتر در 3 سطح کیفی  A,B,C و طبقه بندی (سورت ) نموده هر کالیبر را در ظرف مخصوص به قسمت بعد منتقل می کنند.

ادامه مطلب …

کنترل کیفیت:

هر کالیبر و درجه ای توسط سر کارگر مربوطه به میزان 10% مورد بررسی قرار می گیرد.و در صورت اشکال به سورتچی مربوطه ارجاع می شود در غیر این صورت به قسمت بعدی تحویل داده میشود.

ادامه مطلب …

قسمت متراژ:

در این قسمت هر کالیبر به وسیله چوب متر در 91 متر یا 100 یارد متر شده و به صورت یک هنگ بسته میشود.
همچنین در این قسمت حلقه رنگی مخصوص هر کالیبر که رنگ قراردادی و بین المللی می باشد به روده بسته شده و به قسمت بعد تحویل داده می شود.

ادامه مطلب …

قسمت نمک سود کردن (هنگ گشی):

در این قسمت هنگ های تولیدی برای جلوگیری از فساد کاملا در نمک آغشته شده و در دسته های 10 تایی بسته می شوند.
پس از این کار هنگ های آماده به سردخانه های مجهز شرکت منتقل میشوند.

ادامه مطلب …

قسمت نگهداری و صادرات :

هنگ های آماده تا صادرات در سردخانه و در بشکه های پلاستیکی در دمای 4-2 سانتی گراد نگهداری می شوند و درموعد مقرر بوسیله کامیون های یخچال دار و یا هواپیما به مقصد مورد نظر حمل می شوند.
ادامه مطلب …