ارتباط با ما
تماس با ما
آدرس: تهران جاده ورامین نرسیده به پلیس راه قرچک حسنک  شرکت تبریزهنگ
مدیریت: 95 29 171 0912
مسئول روابط خارجی: 92 49 136 0912
دفتر: 05 06 3614 – 021 , 06 57 3614 – 021
فکس: 11 88 3612 – 021